Kobieta w kapitalizmie a kobieta współczesna

Często w środowisku nacjonalistycznym używamy zwrotów dotyczących kapitalizmu. Jednym z haseł, które pojawia się na manifestacjach, jest okrzyk „Uderz, uderz w kapi­ta­lizm”. Nie jest to nic szo­ku­ją­cego dla osób, któ­rym bli­ska jest idea naro­dowego rady­ka­li­zmu. Jed­nak sporo dzia­ła­czy sze­roko rozu­mia­nego ruchu naro­dowego kom­plet­nie nie rozumie tego prze­słania. W związku z tym warto przy­po­mnieć, czym jest […]

Czytaj dalej… from Kobieta w kapitalizmie a kobieta współczesna

Edukacja wojskowa wobec zagrożenia wojną

W czasie trwającej już od 2 lat wojny na Ukrainie, w wielu europejskich krajach pojawiają się pomysły przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Po wielu latach życia w błogim przekonaniu, że zgodnie z koncepcją Fukuyamy nastąpił koniec historii i w Europie nie będzie już wojen, zachodnie społeczeństwa przeżywają zimny prysznic. Ten zimny prysznic w największym stopniu otrzeźwił […]

Czytaj dalej… from Edukacja wojskowa wobec zagrożenia wojną

Może to coś znaczy

Jest cos autentycznie niesamowitego w pewnych kontrastach naszej historii. A nawet może nie tyle samej historii, co w tym jak bardzo, patrząc wstecz, rozmieniliśmy się na drobne. Naród, który kiedyś potrafił się ofiarnie i solidarnie rzucić wrogom do gardła, wznosić wielkie budowle i tworzyć wspaniałe dzieła, dziś rozpływa się w wewnętrznej nienawiści do samego siebie […]

Czytaj dalej… from Może to coś znaczy

Francuska historia ku pokrzepieniu polskich serc

Pomysł na napisanie niniejszego artykułu zrodził się po obejrzeniu filmu „Wandea. Zwycięstwo albo śmierć”. Produkcja w naszych polskich warunkach popularna jest co najwyżej w szeroko pojętych środowiskach konserwatywnych, a obejrzeć można ją tylko w niektórych kinach studyjnych. Wzbudziła jednak niemałe emocje we Francji. Nic dziwnego, opowiada w końcu o wydarzeniach, które są de facto fundamentem […]

Czytaj dalej… from Francuska historia ku pokrzepieniu polskich serc

Człowiek, Naród, Natura

Człowiek jest częścią Natury. W boskim planie stworzenia nie zostaliśmy od natury oddzieleni. Postawienie bytu jakim jest człowiek na szczycie ziemskiej hierarchii bytów nie oznacza oddzielenia go od natury- przeciwnie. Bycie koroną stworzenia ziemskiego stawia nas ludzi w sytuacji szczególnego związania z naturą- gdyż prawidłowo pojmowana hierarchia czyni tego który stoi na szczycie wspólnoty, taką […]

Czytaj dalej… from Człowiek, Naród, Natura

Kooperatyzm – myśl społeczno-ekonomiczna Edwarda Abramowskiego

Pieniądz niech ci będzie sługą, a nie panem Ucz się, abyś nie był wołem roboczym, ale świadomym twórcą nowego życia Organizuj się, abyś nie był kupą lotnego piasku, lecz tamą przeciwko nawałnicy Bądź dobrym i sprawiedliwym i nie ustawaj w walce ze złem Bądź mężnym, bo droga twoja daleka Nie zapominaj nigdy o Polsce Stanisław […]

Czytaj dalej… from Kooperatyzm – myśl społeczno-ekonomiczna Edwarda Abramowskiego

Manowce postawy pretensjonalnej

Przerośnięte ego, brak umiejętności utrzymania zdrowego dystansu, myślenie zerojedynkowe zabarwione zalewem teorii spiskowych i straszeniem apokalipsą, impulsywna reakcja na odmienne poglądy – są to zjawiska zauważalne w zbiorowościach ideowców. Dlaczego powinno się tę kwestię poruszyć? Ponieważ wspomniana postawa pretensjonalna jest obok oportunizmu jedną z dwóch skrajności utrudniających przyjmowanie pożądanych przez nas poglądów przez szersze grupy […]

Czytaj dalej… from Manowce postawy pretensjonalnej

Dwutygodnik Szaniec, organ prasowy Organizacji Polskiej. Publicystyka obozu narodowego w konspiracji cz. II.

„Grupa Szańca”, była częścią Narodowych Sił Zbrojnych, emanacją przedwojennego przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego. Zanim przejdę do omówienia jednego z wydawanych przez nią periodyków krótko opiszę źródła i publikacje poświęcone historii tejże grupy. Na pierwszym miejscu koniecznie trzeba wymienić tu publikację pt. Duch Młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo- Radykalny w latach 1934- 1944. Od studenckiej rewolty […]

Czytaj dalej… from Dwutygodnik Szaniec, organ prasowy Organizacji Polskiej. Publicystyka obozu narodowego w konspiracji cz. II.