Adrianna Gąsiorek - „Jak Cię słyszą, tak Cię widzą”

Media, które notorycznie „martwią” się o Polaków przestrzegają często przed nacjonalistami. Zdjęcia, filmiki przedstawiające zamaskowanych “bandytów”, latające kostki brukowe i spalone samochody oto obraz polskiego nacjonalisty. Wizerunek kulturowy naszego środowiska zmienia się wśród młodych obywateli, szczególnie tych z doby internetu, docierających do Prawdy. Dla większości jednak jesteśmy fanatykami z uwsteczniającymi hasłami. Kim tak właściwie jest Nacjonalista? Jaki powinien być ? Każdy z nas odpowie inaczej, dołoży własne przemyślenie, określi według swojego kryterium. Ja chciałabym skupić się na czymś, co nie zawsze nam się udaje, a powinno być naszym obowiązkiem – Nacjonalista posługujący się poprawną polszczyzną.

Język ojczysty jest nam bliski już od wczesnego dzieciństwa, nasi najbliżsi wypowiadają słowa, których znaczenie poznamy w przyszłości, przyswajamy go w sposób naturalny. Wszystko jesteśmy w stanie opisać poprzez „parole”, niektórzy filozofowie, jak na przykład Ludwig Wittgenstein twierdzili, że granice naszego języka są granicą świata – nie istnieje nic poza językiem. Oczywiście tez mówiących o stosunku języka do świata, kultury czy logiki jest wiele. Warto wspomnieć, chociażby o hipotezie Sapira-Whorfa (prawo relatywizmu językowego), która głosi, że używany przez nas język wpływa na sposób myślenia – mówię po polsku, czyli myślę po polsku. Z tej perspektywy istotne jest, jak mówimy, jak piszemy. Obowiązkiem polskiej szkoły jest nauka języka polskiego, a zatem i myślenia po polsku, dlaczego w istocie jest na odwrót? Rodzima literatura przechodzi do tzw. lamusa, zastępujemy „Pana Tadeusza” amerykańskim powieściami dla nastolatków (czyt. włączamy wśród naszej młodzieży obce myślenie). Ciężko znaleźć w najnowszych podręcznikach do szkół podstawowych wiersze polskich pisarzy, spis treści wypełniają obco brzmiące nazwiska.

Zmieniamy nie tylko kulturę na tę „lepszą”, bo europejską, nie tylko historię czy w końcu mentalność Polaków, oddalamy się również od tego, co świadczy o naszej polskości, o przywiązaniu do tego konkretnego narodu – od języka. Niszczymy polszczyznę galicyzmami, germanizmami, ale przede wszystkim wartościujemy język polski jako niższy, gorszy w stosunku do języków europejskich, tym samym tworzymy nowy kompleks Polaków. Europejski okupant narzuca nam swoje prawo, obyczaje, a także mowę. Angielski staje się językiem świata, ważniejszym niż języki ojczyste, co jest procesem zupełnie odwrotnym. To z języka praindoeuropejskiego wywodzą się całe rodziny językowe, dzielące się na jeszcze mniejsze grupy. Mowa to kolejny element tożsamości narodowej, jej odmiany, gwary czy dialekty charakteryzują naród. Narzucenie obcego języka to narzucenie obcego wzorca myślowego. Wbrew pozorom Francuzi, Niemcy czy Włosi wcale nie pałają ochotą do posługiwania się angielszczyzną, podkreślają rangę swoich języków.

O to, jak postrzegana jest polszczyzna dba Rada Języka Polskiego, która powinna prowadzić tzw. politykę językową, czyli promowanie polskiej mowy na świecie. Niestety nasze „elity” zawodzą i w tym przypadku – użytkowników polskiego jest około 44 milionów, co daje nam 26 miejsce w rankingu najczęściej używanych języków świata.

Co w takie sytuacji pozostaje nam? Nic innego jak dbanie o polszczyznę. Zajmujemy się historią, sprawami społecznymi, musimy także przywrócić godne miejsce językowi polskiemu. Czytajmy polskie powieści, uczmy się zasad (ortografii, interpunkcji), poprawiajmy błędy innych.

Pamiętajmy, że na własnym przykładzie, zmieniając samych siebie, osiągniemy zamierzony efekt. Językoznawcy przeprowadzili do tej pory kilkanaście badań nad błędami językowymi Polaków. Zastanówcie się, czy nie popełniacie jednego z nich, wszak komu jak komu, ale Nam nie wypada:

błędnie „ To było w dwutysięcznym trzecim roku”, poprawnie „ To było w dwa tysiące trzecim roku”,

błędnie „ Dzisiaj mamy 11 listopad”, poprawnie „Dzisiaj mamy 11 listopada”,

błędnie „ w cudzysłowiu” , poprawnie „w cudzysłowie”,

błędnie „Ubrać płaszcz”, poprawnie „ubrać się w płaszcz lub włożyć płaszcz”,

błędnie „Iść po najmniejszej linii oporu”, poprawnie „iść po linii najmniejszego oporu”,

błędnie „Ciężki orzech do zgryzienia”, poprawnie „twardy orzech do zgryzienia”,

błędnie „włanczać”, poprawnie „włączać”,

błędnie „Wziąść”, poprawnie „wziąć”,

błędnie „cofać się do tyłu lub wstecz”, poprawnie „cofać się”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *